Sữa Tươi Nguyên Bản

Tối giản chế biến – Tối giản thành phần – Nguyên vẹn từ tự nhiên.

Chuẩn NHÃN SẠCH (Clean Label): KHÔNG chất bảo quản, KHÔNG chất tạo màu, KHÔNG chất tạo hương.

Thành phần: Sữa bò tươi (99.8%), chất ổn định từ tự nhiên (471, 407).