Món ngon
nguyên bản

Lấy sữa tươi NGUYÊN BẢN làm nền tảng.
Giữ gìn trọn vẹn những TỐT LÀNH.
Không ngừng NÂNG TẦM tạo nên sản phẩm tươi ngon.

Sữa Tươi Nguyên Bản & Hoa Củ Thật

Khoai Tím Đậu Biếc

Thông tin sản phẩm

Sữa Tươi Nguyên Bản kết hợp cùng Hoa Củ Thật.

Chuẩn NHÃN SẠCH [Clean Label], KHÔNG chất phụ gia tổng hợp.

Thành phần: Sữa bò tươi (95,9%), đường, chất ổn định từ tự nhiên (471, 407), hương liệu tự nhiên, bột khoai lang tím (150 mg/l), chiết xuất hoa đậu biếc (130 mg/l), màu tự nhiên (120).

Sữa Tươi Nguyên Bản

Có đường

Thông tin sản phẩm

Tối giản chế biến – Tối giản thành phần – Nguyên vẹn từ tự nhiên

Chuẩn NHÃN SẠCH [Clean Label]: KHÔNG chất bảo quản, KHÔNG chất tạo màu, KHÔNG chất tạo hương.

Thành phần: Sữa bò tươi (96%), đường (3,8%), chất ổn định từ tự nhiên (471, 407).

Sữa Tươi Nguyên Bản

Ít đường

Thông tin sản phẩm

Tối giản chế biến – Tối giản thành phần – Nguyên vẹn từ tự nhiên

Chuẩn NHÃN SẠCH [Clean Label]: KHÔNG chất bảo quản, KHÔNG chất tạo màu, KHÔNG chất tạo hương.

Thành phần: Sữa bò tươi (97%), đường (2,8%), chất ổn định từ tự nhiên (471, 407).

Sữa Tươi Nguyên Bản

không đường

Thông tin sản phẩm

Tối giản chế biến – Tối giản thành phần – Nguyên vẹn từ tự nhiên.

Chuẩn NHÃN SẠCH [Clean Label]: KHÔNG chất bảo quản, KHÔNG chất tạo màu, KHÔNG chất tạo hương.

Thành phần: Sữa bò tươi (99.8%), chất ổn định từ tự nhiên (471, 407).

Sữa Tươi Nguyên Bản (Bịch)

Ít đường

Thông tin sản phẩm

Tối giản chế biến – Tối giản thành phần – Nguyên vẹn từ tự nhiên

Chuẩn NHÃN SẠCH [Clean Label]: KHÔNG chất bảo quản, KHÔNG chất tạo màu, KHÔNG chất tạo hương.

Thành phần: Sữa bò tươi (97%), đường (2,8%), chất ổn định từ tự nhiên (471, 407).

Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây

Vị Đào Tươi

Thông tin sản phẩm

Sữa Tươi Nguyên Bản kết hợp cùng Trái Cây Thật.

Chuẩn NHÃN SẠCH [Clean Label], KHÔNG chất phụ gia tổng hợp.

Thành phần: Nước, Sữa bò tươi (15%), đường, nước đào ép từ nước đào cô đặc, nước táo ép từ nước táo cô đặc, chất ổn định từ tự nhiên, chất điều chỉnh độ axit (330, 270, 331 (iii)), hương liệu tự nhiên.

Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây

Vị Dâu Tươi

Thông tin sản phẩm

Sữa Tươi Nguyên Bản kết hợp cùng Trái Cây Thật.

Chuẩn NHÃN SẠCH [Clean Label], KHÔNG chất phụ gia tổng hợp.

Thành phần: Nước, Sữa bò tươi (15%), đường, nước dâu ép từ nước dâu cô đặc, nước táo ép từ nước táo cô đặc, chất ổn định từ tự nhiên, chất điều chỉnh độ axit (330, 270, 331 (iii)), hương liệu tự nhiên.

Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây

Vị Cam Tươi

Thông tin sản phẩm

Sữa Tươi Nguyên Bản kết hợp cùng Trái Cây Thật.

Chuẩn NHÃN SẠCH [Clean Label], KHÔNG chất phụ gia tổng hợp.

Thành phần: Nước, Sữa bò tươi (15%), đường, nước cam ép từ nước cam cô đặc, nước táo ép từ nước táo cô đặc, chất ổn định từ tự nhiên, chất điều chỉnh độ axit (330, 270, 331 (iii)), hương liệu tự nhiên.

Sữa Tươi Nguyên Bản & Hoa Củ Thật
Sữa Tươi Nguyên Bản & Hoa Củ Thật Khoai Tím Đậu Biếc
Sữa Tươi Nguyên Bản
Sữa Tươi Nguyên Bản Có đường
Sữa Tươi Nguyên Bản
Sữa Tươi Nguyên Bản Ít đường
Sữa Tươi Nguyên Bản
Sữa Tươi Nguyên Bản không đường
Sữa Tươi Nguyên Bản (Bịch)
Sữa Tươi Nguyên Bản (Bịch) Ít đường
Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây
Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây Vị Đào Tươi
Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây
Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây Vị Dâu Tươi
Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây
Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây Vị Cam Tươi