Món ngon
nguyên bản

Lấy sữa tươi NGUYÊN BẢN làm nền tảng.
Giữ gìn trọn vẹn những TỐT LÀNH.
Không ngừng NÂNG TẦM tạo nên sản phẩm tươi ngon.

Sữa Tươi Nguyên Bản

Có đường

Thông tin sản phẩm

Thành phần: Sữa bò tươi (96%), đường (3,8%), chất ổn định từ tự nhiên (471, 407).
KHÔNG chất bảo quản.

Sữa Tươi Nguyên Bản

Ít đường

Thông tin sản phẩm

Thành phần: Sữa bò tươi (97%), đường (2,8%), chất ổn định từ tự nhiên (471, 407).
KHÔNG chất bảo quản.

Sữa Tươi Nguyên Bản

không đường

Thông tin sản phẩm

Thành phần: Sữa bò tươi (99.8%), chất ổn định từ tự nhiên (471, 407).
KHÔNG chất bảo quản.

Sữa Tươi Nguyên Bản (Bịch)

Ít đường

Thông tin sản phẩm

Thành phần: Sữa bò tươi (97%), đường (2,8%), chất ổn định từ tự nhiên (471, 407).
KHÔNG chất bảo quản.

Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây

Vị Dâu Tươi

Thông tin sản phẩm

Thành phần: Nước, Sữa bò tươi (15%), đường, nước dâu ép từ nước dâu cô đặc, nước táo ép từ nước táo cô đặc, chất ổn định từ tự nhiên, chất điều chỉnh độ axit (330, 270, 331 (iii)), hương liệu tự nhiên.

KHÔNG chất bảo quản

Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây

Vị Cam Tươi

Thông tin sản phẩm

Thành phần: Nước, Sữa bò tươi (15%), đường, nước cam ép từ nước cam cô đặc, nước táo ép từ nước táo cô đặc, chất ổn định từ tự nhiên, chất điều chỉnh độ axit (330, 270, 331 (iii)), hương liệu tự nhiên.

KHÔNG chất bảo quản

Sữa Tươi Nguyên Bản
Sữa Tươi Nguyên Bản Có đường
Sữa Tươi Nguyên Bản
Sữa Tươi Nguyên Bản Ít đường
Sữa Tươi Nguyên Bản
Sữa Tươi Nguyên Bản không đường
Sữa Tươi Nguyên Bản (Bịch)
Sữa Tươi Nguyên Bản (Bịch) Ít đường
Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây
Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây Vị Dâu Tươi
Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây
Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây Vị Cam Tươi