Món ngon
nguyên bản

Lấy sữa tươi NGUYÊN BẢN làm nền tảng.
Giữ gìn trọn vẹn những TỐT LÀNH.
Không ngừng NÂNG TẦM tạo nên sản phẩm tươi ngon nhất.

Sữa Tươi Nguyên Bản

Có đường

Thông tin sản phẩm

Tối giản chế biến – Tối giản thành phần – Nguyên vẹn từ tự nhiên

Chuẩn NHÃN SẠCH [Clean Label]: KHÔNG chất bảo quản, KHÔNG chất tạo màu, KHÔNG chất tạo hương.

Thành phần: Sữa bò tươi (96%), đường (3,8%), chất ổn định từ tự nhiên (471, 407).

Sữa Tươi Nguyên Bản

Ít đường

Thông tin sản phẩm

Tối giản chế biến – Tối giản thành phần – Nguyên vẹn từ tự nhiên

Chuẩn NHÃN SẠCH [Clean Label]: KHÔNG chất bảo quản, KHÔNG chất tạo màu, KHÔNG chất tạo hương.

Thành phần: Sữa bò tươi (97%), đường (2,8%), chất ổn định từ tự nhiên (471, 407).

Sữa Tươi Nguyên Bản

không đường

Thông tin sản phẩm

Tối giản chế biến – Tối giản thành phần – Nguyên vẹn từ tự nhiên.

Chuẩn NHÃN SẠCH [Clean Label]: KHÔNG chất bảo quản, KHÔNG chất tạo màu, KHÔNG chất tạo hương.

Thành phần: Sữa bò tươi (99.8%), chất ổn định từ tự nhiên (471, 407).

Sữa Tươi Nguyên Bản (Bịch)

Ít đường

Thông tin sản phẩm

Tối giản chế biến – Tối giản thành phần – Nguyên vẹn từ tự nhiên

Chuẩn NHÃN SẠCH [Clean Label]: KHÔNG chất bảo quản, KHÔNG chất tạo màu, KHÔNG chất tạo hương.

Thành phần: Sữa bò tươi (97%), đường (2,8%), chất ổn định từ tự nhiên (471, 407).

Sữa Tươi Nguyên Bản
Sữa Tươi Nguyên Bản Có đường
Sữa Tươi Nguyên Bản
Sữa Tươi Nguyên Bản Ít đường
Sữa Tươi Nguyên Bản
Sữa Tươi Nguyên Bản không đường
Sữa Tươi Nguyên Bản (Bịch)
Sữa Tươi Nguyên Bản (Bịch) Ít đường