Món ngon
nguyên bản

Lấy sữa tươi NGUYÊN BẢN làm nền tảng.
Giữ gìn trọn vẹn những TỐT LÀNH.
Không ngừng NÂNG TẦM tạo nên sản phẩm tươi ngon nhất.
Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây

Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây

Vị Đào Tươi

Thông tin sản phẩm

Sữa Tươi Nguyên Bản kết hợp cùng Trái Cây Thật. Chuẩn NHÃN SẠCH (Clean Label), KHÔNG chất phụ gia tổng hợp.

Thành phần: Nước, Sữa bò tươi (15%), đường, nước đào ép từ nước đào cô đặc, nước táo ép từ nước táo cô đặc, chất ổn định từ tự nhiên, chất điều chỉnh độ axit (330, 270, 331 (iii)), hương liệu tự nhiên.

Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây

Vị Dâu Tươi

Thông tin sản phẩm

Sữa Tươi Nguyên Bản kết hợp cùng Trái Cây Thật. Chuẩn NHÃN SẠCH (Clean Label), KHÔNG chất phụ gia tổng hợp.

Thành phần: Nước, Sữa bò tươi (15%), đường, nước dâu ép từ nước dâu cô đặc, nước táo ép từ nước táo cô đặc, chất ổn định từ tự nhiên, chất điều chỉnh độ axit (330, 270, 331 (iii)), hương liệu tự nhiên.

Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây

Vị Cam Tươi

Thông tin sản phẩm

Sữa Tươi Nguyên Bản kết hợp cùng Trái Cây Thật. Chuẩn NHÃN SẠCH (Clean Label), KHÔNG chất phụ gia tổng hợp.

Thành phần: Nước, Sữa bò tươi (15%), đường, nước cam ép từ nước cam cô đặc, nước táo ép từ nước táo cô đặc, chất ổn định từ tự nhiên, chất điều chỉnh độ axit (330, 270, 331 (iii)), hương liệu tự nhiên.

Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây
Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây Vị Đào Tươi
Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây
Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây Vị Dâu Tươi
Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây
Thức Uống Sữa Tươi Nguyên Bản & Trái Cây Vị Cam Tươi