Sữa Tươi Nguyên Bản

Thành phần: Sữa bò tươi (99.8%), chất ổn định từ tự nhiên (471, 407).
KHÔNG chất bảo quản.