DALATTE chính thức gia nhập Hiệp Hội Sữa Việt Nam

Là doanh nghiệp Việt Nam tiên phong phát triển sữa tươi nguyên bản, DALATTE đang và sẽ đóng vai trò lớn trong việc đưa người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận gần hơn với xu hướng nguyên bản của quốc tế